Over de branche

‘Duurzame waarde met kennis in de keten’, dat is waar de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering voor staat.

De brancheorganisatie is officieel van start gegaan op 12 oktober 2011, voorvloeiend uit een overeenkomst tussen LonMark NL en BACNet. Meer informatie over de geschiedenis van de brancheorganisatie kunt u lezen in de historie.

De Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering bundelt een netwerk van relevante marktspelers in de primaire waardeketen van gebouwautomatisering. De grootste bindfactor tussen de aangesloten bedrijven is het gezamelijk belang in de marktontwikkeling van geïntegreerde gebouwgebonden automatiseringssystemen. Duurzame marktontwikkeling staat hierbij hoog in het vaandel.

In de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering zijn 59 bedrijven verenigd. Deze bedrijven zijn in te delen in verschillende marktpartijen die gespecialiseerd zijn in automatisering van gebouwgebonden systemen. Wie de relevante partijen, lidbedrijven en stakeholders zijn, is in een oogopslag te zien in de waardeketen. De leden vormen een netwerk van gebundelde kracht van relevante spelers in de markt. Gezamenlijk wordt gestreefd naar het waarmaken van wat automatisering belooft, vertaald in verdienmodellen.

Om dit doel te bereiken en het netwerk te versterken, vinden binnen de operationele doelstellingen workshop-meetings, jaarlijkse evenementen en presentaties bij stakeholders plaats. Collectieve marketing, gezamenlijke belangenbehartiging en individuele dienstverlening zijn de drie werkvelden van de organisatie.