Over de branche

‘Duurzame waarde met kennis in de keten’, dat is waar de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering voor staat.

De brancheorganisatie Gebouw Automatisering verenigt leden met een gezamenlijk belang in de stimulering van marktontwikkeling en kennisdeling op het gebied van geïntegreerde automatiseringssystemen in de gebouwde omgeving. De brancheorganisatie Gebouw Automatisering komt op voor de belangen van de bedrijven in de branche, en streeft naar verbinding met brancheorganisaties van afnemers en andere relevante marktpartijen. Tevens informeert de brancheorganisatie de leden over de laatste ontwikkelingen en bied ondersteuning in onder andere bedrijfsvoering, juridische procedures en personeelszaken.

Op 12 oktober 2011 is de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering officieel van start gegaan, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen LonMark NL en BACNet. In 2016 is de branchevereniging toegetreden tot FHI, federatie van technologie branches. De federatie bestaat uit vijf technologische brancheorganisaties die gezamenlijk ongeveer 800 leden vertegenwoordigen. In de ledenkring van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering zijn de toonaangevende bedrijven vertegenwoordigd die actief zijn in alle facetten van gebouw automatisering. De leden van de branchevereniging voor Gebouw Automatisering zijn in te delen in categorieën als ontwikkelaars van automatiseringssystemen, leveranciers van veldapparatuur & automatiseringssystemen, installateurs, systeemintegrators en adviseurs

De Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering bundelt een netwerk van relevante marktspelers in de primaire waardeketen van gebouwautomatisering. De grootste bindfactor tussen de aangesloten bedrijven is het gezamenlijk belang in de marktontwikkeling van geïntegreerde gebouw gebonden automatiseringssystemen. Duurzame marktontwikkeling staat hierbij hoog in het vaandel.

In de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering zijn diverse bedrijven verenigd. Deze bedrijven zijn in te delen in verschillende marktpartijen die gespecialiseerd zijn in automatisering van gebouwgebonden systemen. Wie de relevante partijen, lidbedrijven en stakeholders zijn, is in een oogopslag te zien in de waardeketen. De leden vormen een netwerk van gebundelde kracht van relevante spelers in de markt. Gezamenlijk wordt gestreefd naar het waarmaken van wat automatisering belooft, vertaald in verdienmodellen.

Om dit doel te bereiken en het netwerk te versterken, vinden binnen de operationele doelstellingen workshop-meetings, jaarlijkse evenementen en presentaties bij stakeholders plaats. Collectieve marketing, gezamenlijke belangenbehartiging en individuele dienstverlening zijn de drie werkvelden van de organisatie.