Werkgroepen

Kennisdeling tussen leden en het behartigen van branche brede belangen vindt onder andere plaats door het formeren van werkgroepen rondom actuele thema’s. De brancheorganisatie Gebouw Automatisering biedt alle leden de mogelijkheid om door middel van werkgroepen mee te praten over en mee te werken aan diverse actuele onderwerpen. Onderstaande werkgroepen zijn momenteel actief:

Werkgroep onderwijs

De werkgroep onderwijs richt zich op de eigen opleiding Systeemarchitect  (i.s.m. TVVL), de nieuwe opleiding gebouw automatisering (i.s.m. TVVL), onderwijsbehoefte van de branche (i.s.m. deelnemers uit het onderwijsveld).

Werkgroep technologische innovatie

De werkgroep technologische innovatie richt zich op nieuwe ontwikkelingen in onze branche en bekijkt hoe deze inpasbaar zijn in het waardeketen zodat voor de afnemergroepen van de branche heldere en betrouwbare technologische proposities ontstaan wat de adoptiegraad bij afnemers verhoogd

Werkgroep commissioning en DBCA

De werkgroep commissioning streeft naar kwaliteitsverbetering in de keten. Enerzijds door zelf voor het vakgebied instrumenten (w.o. commissioningsplannen) te ontwikkelen. Anderzijds door te participeren in de Dutch Building Commissioning Association, een samenwerkingsverband van branches, dat gezamenlijk kwaliteitsverbetering in het bouwproces en exploitatiefase van gebouwen en installaties nastreeft.

Bent u geinteresseerd in deelname aan een van de werkgroepen of wilt u meer infromatie, dan kunt u dit aangeven via xandra@fhi.nl of per telefoon: 033 465 75 07