Werkgroep Commissioning

De werkgroep commissioning streeft naar kwaliteitsverbetering in de keten. Enerzijds door zelf voor het vakgebied instrumenten (w.o. commissioningsplannen) te ontwikkelen. Anderzijds door te participeren in de Dutch Building Commissioning Association, een samenwerkingsverband van branches, dat gezamenlijk kwaliteitsverbetering in het bouwproces en exploitatiefase van gebouwen en installaties nastreeft.

Tevens formuleert de werkgroep branchestandpunten ten behoeve van brancheoverschrijdende voorschriften in het domein van het borgen van realisatieprocessen van gebouw automatiserings projecten gericht op de opdrachtgever. Waardoor de gebruiker krijgt wat beloofd is en waar voor betaald wordt.

In de context van commissioning wordt ook nauw samengewerkt met DBCA | Dutch Building Commissioning Association. De Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering is mede-initiatiefnemer van de
DBCA | Dutch Building & Commissioning Association