Bestuur

De leden van de Nederlandse brancheorganisatie Gebouw Automatisering komen minimaal éénmaal per jaar bijeen tijdens de Algemene Leden Vergadering. Bestuursleden worden verkozen tijdens de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur benoemt vanuit hun midden de voorzitter, vicevoorzitter en de penningmeester.

Bestuurssamenstelling Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering:

Paul de Backker
Siemens Nederland N.V.
Voorzitter
Jacob Jansen
HC Groep
Bestuurslid
 John Zwaan
Sauter Building Control Nederland
Bestuurslid

Alfred Hop,
Unica  Building  Automation
Bestuurslid

Peter Dijkstra
Connect-D
Penningmeester
SONY DSCJan Bakker
Royal HaskoningDHV
Bestuurslid
René Vrij
Forehand
Bestuurslid