Bestuur

De leden van de Nederlandse brancheorganisatie Gebouw Automatisering komen minimaal éénmaal per jaar bijeen tijdens de Algemene Leden Vergadering. Bestuursleden worden verkozen tijdens de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur benoemt vanuit hun midden de voorzitter, vicevoorzitter en de penningmeester.

Bestuurssamenstelling Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering:

Paul de Backker
Siemens Nederland N.V.
Voorzitter
Joep van der Velden
Kropman Installatietechniek
Penningmeester
 John Zwaan
Sauter Building Control Nederland
Bestuurslid
Antoine Brunink LinkedInAntoine Brunink
Regel Partners
Vicevoorzitter
Peter Dijkstra
Connect-D
Bestuurslid
SONY DSCJan Bakker
Royal HaskoningDHV
Bestuurslid
René Vrij
Forehand
Bestuurslid
Jacob Jansen
HC Groep
Bestuurslid