Waarom de cursus Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer?
Gebouwautomatisering speelt een essentiële rol in elk zakelijk gebouw. De aandacht voor Gebouwautomatisering in het bouwproces is helaas minimaal, terwijl de invloed op de levensduurkosten (TCO) zeer hoog is. In het belang van gebouweigenaren en duurzaamheidsdoelstellingen moet Gebouwautomatisering daarom uitgroeien tot volwaardige discipline. Daarom hebben de Brancheorganisatie Gebouw Automatisering en TVVL het initiatief genomen een cursus te ontwikkelen voor een Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer op HBO+-niveau.

Professioneel leiden van gebouwautomatiserings-vraagstukken in elke levensfase van gebouwen

De opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -Beheer
Een Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer geeft professioneel invulling aan Gebouwautomatisering-vraagstukken in elke levensfase van een gebouw en in elk type organisatie:

 • Bij adviserende instanties of projectorganisaties in de concept- of ontwerpfase;
 • Bij projectorganisaties in de realisatiefase en oplevering;
 • Bij projectorganisaties en ESCO’s tijdens de exploitatiefase.

Leerdoel/resultaat:
Na afloop van deze cursus ben je in staat:

 • een integraal functioneel pakket van eisen op te stellen voor Gebouwautomatisering;
 • samen met de opdrachtgever/gebruiker een advies te formuleren op het gebied van integrale en optimale Gebouwautomatisering;
 • een systematische aanpak te definiëren voor ontwerp- en uitvoeringstrajecten bij Gebouwautomatisering (Systems Engineering, viewmodels);
 • als procesbegeleider op te treden tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces (commissioning);
 • eindverantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van de systemen.

Vooropleiding:
Kandidaten dienen een hbo/wo-opleiding als basis te hebben of een overige mix aan opleidingen/cursussen op tenminste mbo+ niveau. Ook wordt een ervaring van ten minste 5 jaar in automatiseringsprojecten aanbevolen. De breedte en zwaarte van de mix is bepalend voor toelating en wordt bepaald in een uit te voeren intakegesprek.

Cursusopbouw
De cursus van 15 lesdagen, bestaat uit 3 hoofdthema’s:

Gebouwbeheer en ICT
Focus op Gebouwautomatisering, systeemarchitectuur en functionaliteit GBS, applicatiesoftware, energiemanagement, smart-grid management, het ontwerp, storingen, kostenfacetten, netwerken en communicatie-standaarden, data-management en data-security.

Methodieken & Skills

 • Systems engineering, view modeling.
 • Projectmanagement
 • Soft skills (onderhandelen, communiceren en overtuigen).

Installatietechnieken t.a.v. integratie in de Gebouwautomatisering
Conceptuele kennis van vakdisciplines in gebouwen zoals klimaattechniek, duurzame opwekkers, fire safety, security, elektrotechniek, verlichtingstechniek en transport.

Prijzen seizoen 2022-2023
€ 7.450
Leden krijgen 15% korting.
Ledenprijzen gelden voor leden en medewerkers van begunstigers van TVVL en van medewerkers van leden van Brancheorganisatie Gebouw Automatisering (FHI).

Prijzen zijn inclusief examen, lesmateriaal, koffie/thee en lunch en exclusief 21% btw.

Lestijden
15 lesdagen, eenmaal per twee weken.
Lestijden, van 09:00 tot 16:15 uur.
Zelfstudie (uitwerken opdrachten, voorbereiden presentaties) tenminste 6 uur per week.

Startdatum:
10 februari 2023

Waar:
Intechnium Gebouw in Woerden

Direct Inschrijven (klik hier).

Elektronische Leeromgeving
Via de leeromgeving krijgen cursisten leermiddelen (syllabi, hand-outs etc.) aangeboden. Ook worden hier de werkopdrachten in gemaakt.

Meer over Systeemarchitect
Download onderstaand document met meer informatie over de Systeemarchitect.

Verantwoording
Deze cursus is tot stand gekomen met ondersteuning van Wij Techniek en op initiatief van de Brancheorganisatie Gebouw Automatisering en TVVL

 

Startdatum
Bekijk voor de startdatum en overige informatie de website van TVVL

Meer informatie
Tijdens de Nationale Conferentie Gebouw Automatisering van de voorgaande jaren, zijn er verschillende presentaties gehouden over dit onderwerp:

Bekijk hier de presentatie van Jan Kerdel uit 2015.
Bekijk hier de presentatie van Rene de Theije uit 2015.
Bekijk hier de presentatie van Martin Staal uit 2016.
Bekijk hier de presentatie van Tim de Grouw uit 2017.
Bekijk hier de presentatie van Steven Quint uit 2019, de presentatie is ook als podcast te beluisteren.

Bekijk hier de informatie over de opleiding of meld je aan op de TVVL website.

Uitleg over de opleiding op youtube vind je hier.

Studie-advies
Heb je vragen over de cursus of over de inschrijving neem dan contact op met het cursussecretariaat van TVVL via: