Clusters

De brancheorganisatie definieert aan het begin van ieder jaar de clusters waarbinnen de eindgebruikersbijeenkomsten georganiseerd gaan worden. Verschillende leden vinden aansluiting bij de diverse clusters, hierdoor ontstaat een brede verbinding van leden en eindgebruikers binnen de verschillende facetten van gebouw automatisering.

Het doel van de eindgebruikersbijeenkomsten is het samenbrengen van leden en eindgebruikers en het creëren van toegevoegde waarde, kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden met eindgebruikers en partnerorganisaties.

Binnen de brancheorganisatie Gebouw Automatisering zijn momenteel onderstaande clusters gedefinieerd:

 • Zorggebouwen
  • Care
  • Cure
 • Overheid
 • Industrie en semi-industrie
 • Onderwijs
 • Smart Labs
 • Datacenters
 • Cultuurgebouwen
 • Utiliteitsgebouwen
 • Bank en verzekeringswezen

Meer informatie over de eindgebruikersbijeenkomsten en de mogelijkheden voor leden vind u op deze pagina.

Wilt u meer informatie over de gedefinieerde clusters of bent u van mening dat er een cluster ontbreekt? Neem dan contact op met Martin Hof, (033) 465 75 07.