Werkgroep Technologische Innovatie

De werkgroep formuleert branchestandpunten en tekstbijdragen ten behoeve  van brancheoverschrijdende voorschriften in het domein van het streven naar een meer duurzame en door technologie gedreven maatschappij, waar gebouwautomatisering een rol kan spelen.

Tevens richt de werkgroep zich op nieuwe ontwikkelingen in de branche en bekijkt hoe deze inpasbaar zijn in het waardeketen zodat voor de afnemergroepen van de branche heldere en betrouwbare technologische proposities ontstaan wat de adoptiegraad bij afnemers verhoogd

Relevante duurzaamheidsonderwerpen voor de branche en hoe die relevantie kunnen worden geadresseerd is één van de taken van de werkgroep. Het BREEAM waarderingssysteem is voor de werkgroep een referentiekader. De werkgroep is een samenwerking aangegaan met de projectgroep Energie van de Dutch Green Building Council (DGBC). Eerste resultaat is een concreet voorstel om het credit ENE 2 Submetering energiegebruiken meer aan te laten sluiten op de praktijk en de in gebruik fase.

Zie hier het artikel over revitalisatie van het BREEAM credit ENE2 in TVVL magazine, februari 2013:

 breeam  thumbnail-pve-frisse-scholen
Revitalisatie Breeam credit ENE 2 PvE Frisse Scholen 2015
TVVL Magazine, feb 2013 RvO december 2014

Informatie Notities vanuit werkgroep Duurzaam

BREEAM in use Notitie 1 BREEAM in Use
ISO 50001 Notitie 1 ISO 50001
Energie Prestatie Coëfficiënt Notitie 1 EPC Berekeningen
Frisse Scholen Notitie 1 Frisse Scholen
Smart Grids Notitie 1 Smart Grids
Energy Performance of Buildings Directive Notitie 1 EPBD
Warmtewet Notitie 1 Warmtewet


Verdiepingsnotities met extra informatie zijn puur toegankelijk voor leden en zijn op te vragen.

Wilt u meer informatie over de werkgroep technologische innovatie, dan kunt u dit aangeven via martin.hof@fhi.nl of per telefoon: 033 465 75 07