Werkgroep Technologische Innovatie

Werkgroep Technologische Innovatie
Zowel in ons vakgebied als in het algemeen, ontwikkeld technologie zich razendsnel en er stroomt steeds meer (nieuwe) technologie ons vakgebied binnen. Daarnaast zijn er economische, politieke en maatschappelijk ontwikkelingen die hierop van toepassing zijn. Deelname aan de werkgroepen van FHI Gebouw Automatisering is voorbehouden aan leden van de brancheorganisatie.

Doelstelling en kaders werkgroep
Het is de taak van de werkgroep Technologische Innovatie om de markt te monitoren, ontwikkelingen in de werkgroep te bespreken en relevante ontwikkelingen aan het bestuur te presenteren. Het bestuur bepaald in overleg welke nieuwe ontwikkelingen verder uitgewerkt dienen te worden voor de leden.

Vervolgens werkt de werkgroep het specifiek onderwerp verder uit met als uitkomst een informatiedocument, een positiedocument, een presentatie voor de leden (eventueel door een gastspreker/ervaringsdeskundige), workshop, etc.

De centrale doelstelling hierbij is om alle leden te informeren over de mogelijkheden die de onderzochte nieuwe technologie met zich mee brengt. Dit betreft naast informatie over de technologie zelf ook, normeringen, wetgeving, aansprakelijkheid en samenwerkingen maar ook mogelijke bedreigingen.

De werkgroep bestaat uit een voorzitter en een aantal vaste leden. Daarnaast zal er waar nodig een beroep gedaan worden van expertise kennis van leden, partners of marktpartijen.

Vergaderdata 2021
In de basis vergaderd de werkgroep Technologische Innovatie twee maandelijks, wanneer de situatie hierom vraagt kunnen er extra vergaderingen gepland worden. De agenda van de vergaderingen van de werkgroep Technologische Innovatie zijn in te zien door te klikken op onderstaande vergaderdata.

28 januari 2021
3 maart 2021
Mei 2021

Regelmatig worden leden in de leden-nieuwsbrief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en activiteiten van de werkgroep Technologische Innovatie. Vragen over ontwikkelingen van de werkgroep Technologische Innovatie, actuele onderwerpen, het aandragen van onderwerpen voor de vergaderagenda van de werkgroep of andere relevante zaken kunt u sturen aan Martin Hof, Sr. project manager Gebouw Automatisering.

Aan de werkgroep Technologische Innovatie werken mee:

Jacob Jansen, HC Groep
Voorzitter werkgroep Technologische Innovatie en bestuurslid Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering
Michel van der Leest, Rensen Regeltechniek
Ad Den Adel, Siemens Smart Infrastructure Dirk Amling, Danfoss
Harry Raab, Building Technology Jeroen Verbocht, Leertouwer
Farshad Hossein Zadeh, Honeywell Wim Hogenhout, Chess
Remco Bosch, TÜV Nederland

 

Wilt u meer informatie over de werkgroep technologische innovatie, dan kunt u dit aangeven door middel van een email aan Martin Hof Sr. Project Manager Gebouw Automatisering of per telefoon: 033 465 75 07. Deelname aan de werkgroepen van FHI Gebouw Automatisering is voorbehouden aan leden van de brancheorganisatie.