Opleiding Lead Engineer Gebouwautomatisering en -beheer

Opleiding Lead Engineer Gebouwautomatisering en -beheer Door: Federatie van Technologie branches

TVVL en FHI hebben twee jaar geleden de nieuwe opleiding Lead Engineer Gebouwautomatisering en -beheer ontwikkeld. Een opleiding als deze bestond nog niet. Om te peilen of er belangstelling voor zou zijn, zetten FHI en TVVL een enquête uit. Uit de respons bleek dat er een duidelijke behoefte is aan een opleiding op engineerings- en ontwerpniveau voor Gebouw Automatisering systemen, die de leerlijn naar de functie Systeemarchitect Gebouwautomatisering en Beheer complementeert. 

We zien om ons heen dat automatisering in gebouwen toeneemt. Om gebouwautomatiseringsprojecten te engineeren en uit te voeren zijn goed opgeleide technici nodig. Het is van belang dat zij over voldoende kennis beschikken om multidisciplinaire automatiseringsconcepten te kunnen uitwerken, maar ze vervolgens ook projectmatig te kunnen realiseren. Daar zien FHI en TVVL een taak voor de Leadengineer Gebouwautomatisering- en beheer.

Hij/zij is straks de spreekwoordelijke spin in het web van het realisatieproces en heeft met verschillende technische disciplines in het gebouw te maken. Hij stuurt vanuit zijn rol de verschillende engineers van de afzonderlijke disciplines aan, zoals klimaattechniek, toegangscontrole, verlichting etc. In een project zal de Lead Engineer de enigneer/ontwerper en de Systeemarchitect de eindverantwoordelijke zijn. Het is dus belangrijk dat ze elkaars vakgebied goed kennen. Daarom wordt de opleiding Leadengineer Gebouwautomatisering en -beheer inhoudelijk afgestemd met de opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer. Op die manier ontstaat een doorlopende leerlijn, van mbo tot post hbo. De ontwikkeling van de opleiding is mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek, het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de Installatiesector.

Aanspreekpunt

De concrete invulling van de functie Leadengineer Gebouwautomatisering- en beheer is het uitwerken en engineeren van de door de systeemarchitect ontworpen automatiseringsconcepten. Daar horen allerlei taken bij, zoals het monitoren, rapporteren en zorgen voor een tijdige projectuitvoering. Communicatie is ook belangrijk; de Leadengineer Gebouwautomatisering- en beheer is voor alle partijen het aanspreekpunt. De nieuwe opleiding richt zich voornamelijk op de technische aspecten van Gebouwautomatisering. De opleiding is bedoeld voor technici die werkzaam zijn bij bedrijven in de meet- en regeltechniek, installatiebedrijven, adviesbureaus, of mogelijk als technisch gebouwbeheerder. In tien lesdagen komt een breed scala aan onderwerpen aan bod komen. Het gaat om engineering van gebouwautomatisering met kennis van webapplicaties, software, IoT, netwerken, ICT, security, dataverwerking en duurzaam gebouwbeheer en energiemanagement. Omdat de integratie van de verschillende disciplines cruciaal is bij gebouwautomatiseringssystemen zal daar dus veel aandacht voor zijn.

Leerdoelen

Er is wel een bepaalde basiskennis en – niveau nodig, want het is een postmbo-opleiding. De leerdoelen zijn deels inhoudelijk technisch, maar ook op analytisch en strategisch gebied wordt er wat van de student verwacht. Naast theoretische lessen bestaat de opleiding ook uit het uitvoeren van opdrachten. De specifieke leerdoelen die we hebben vastgesteld, zijn best pittig. Het gaat om kennis van verschillende (web)applicatievormen en data-uitwisseling tussen applicaties, en om kennis van ICT netwerken t.b.v. de integratie van gebouwautomatisering binnen het ICT netwerk. Maar ook kennis van duurzaam beheer en onderhoud en het beargumenteren en toepassen van de benodigde energiemonitoring.

Maar het gaat verder. Een Leadengineer moet een functioneel ontwerp voor de gebouwautomatisering op kunnen stellen, op de hoogte zijn van procedures t.b.v. ICT-security en ze toepassen, en kunnen omgaan met data. Verder is het belangrijk dat hij/zij een vergelijking kan maken tussen digitale platforms/protocollen en een gemaakte keuze beargumenteren, het PvE Gebouwautomatisering en de van toepassing zijnde informatie kan beoordelen en analyseren, en tenslotte de benodigde hardware- en gebouwautomatiserings-componenten kan specificeren en de toepasbaarheid ervan kan beoordelen. Alles bij elkaar is het niet niks! Wie deze opleiding in de toekomst afrondt, heeft gedegen kennis en kunde op het gebied van gebouwautomatisering.

Start 30 januari

De opleiding Leadengineer Gebouwautomatisering start 30 januari, meer informatie of je opgeven voor de opleiding kan via Leadengineer Gebouwautomatisering en -beheer - TVVL