Eindgebruikersbijeenkomst: Ronde Tafel sessies


‘Besparen doormiddel van gebouwbeheersystemen en gebouwautomatisering’

In samenwerking met onze partner VGME nodigen wij u uit voor de Ronde Tafel sessies:

Besparen doormiddel van gebouwbeheersystemen en gebouwautomatisering’ 

Kees van Iwaarden, LOEK:

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving vraagt om aanpassing m.b.t. de toenemende eisen van de eigenaar, opdrachtgever, gebruiker en/of huurder. Hoe geven we invulling aan de gezamenlijke ambitie en opgave om de gebouwde omgeving te digitaliseren? Wat kan blockchain bijdragen aan de digitaliserings opgave?

Spreker Michel Tap, Cloud Energy Optimizer:

Iedere gebruiker van een gebouw heeft zijn/haar eigen wensen en eisen m.b.t comfort en ervaart comfort op zijn/haar eigen manier. Cloud energy optimizer stuurt niet op temperatuur maar op de “human comfort experience”. Het Cloud Energy Platform “denkt” 24 uur vooruit en benut de warmtecapaciteit van het gebouw om zo aangenaam en energie-efficiënt mogelijk te klimatiseren. De zelflerende en voorspellende software houdt daarbij continu rekening met weersomstandigheden, het wisselende aanbod van duurzame energiebronnen en energieprijzen. Door middel van het platform kan er energiebesparing worden gerealiseerd.

Ronde tafel sessies:

Door gebruik te maken van de verschillende gebouwbeheersystemen en de data die een gebouw produceert is relatief eenvoudig te besparen op verschillende kosten. Wanneer een ruimte niet wordt gebruikt is het schoonmaken van deze ruimte niet nodig. Ook is het onnodig om de verlichting van een niet gebruikte ruimte in te schakelen. Dit zijn slechts enkele simpele voorbeelden waarop besparing kan worden gerealiseerd. Een meer futuristisch voorbeeld is een koffiemachine welke automatisch koffie bestelt zodra de voorraad bijna op is.

De specialisten die tijdens de ronde tafel sessies de gesprekken leiden zijn experts op het gebied van (gebouw)data en gebouw automatisering. Zij hebben allen een business case, onderwerp of stelling voorbereid waarover u en uw tafelgenoten gedurende 30 minuten zullen brainstormen. Na afloop van de ronde tafel sessies zal de tafel host een korte presentatie geven over de besproken onderwerpen. Tijdens de ronde tafel sessie kunt u uw expertise op uw specifieke vakgebied laten gelden, naar verwachting levert dit interresante gesprekken op, unieke (innovatieve) oplossingen, en verbindingen tussen organisaties.

Tafelhosts:

  1. Kees van Iwaarden – Specialist digitalisering vastgoed en blockchain, LOEK!
  2. Michel Tap – Directeur, Cloud Energy Optimizer
  3. Ed Matser – Directeur,  Building Technology
  4. Marcel Klok – Adviseur smart buildings, Monreale
  5. Thomas Lesger – Accountmanager, BEVECO
  6. Vincent Steenkamp – Real Estate Consultant, Deloitte

Programma: 

14.00 uur: Ontvangst
14.30 uur: Opening door dagvoorzitter
14.40 uur: Presentatie Kees van Iwaarden – LOEK!

                 “Besparing doormiddel van blockchain”

15.00 uur: Presentatie Michel Tap – Cloud Energy Optimizer

Energie besparen, comfort verbeteren en het ontzorgen van de gebouwbeheerder gaan hand in hand”

15.20 uur: Pauze

15.30 uur: Ronde Tafel 1
16.00 uur: Ronde Tafel 2
16.30 uur: Ronde Tafel 3
17.00 uur: Presentaties (5 min. per tafelhost) en afronding

17.30 uur: Netwerkborrel

18.30 uur: Einde bijeenkomst

Aanmelden doet u door middel van het invullen van het aanmeldformulier: