Vastgoed slim, veilig en gezond, dat is de toekomstbestendige ondergrond.


NEVAP, FME en FHI Gebouw Automatisering nodigen je hierbij uit voor de eindgebruikersbijeenkomst “Vastgoed slim, veilig en gezond, dat is de toekomstbestendige ondergrond”

FME, NEVAP en FHI Gebouw Automatisering bundelen hun krachten tijdens dit bijzondere event. We laten cases van innovatieve technologie zien die nu al toepasbaar zijn en benefits leveren voor eigenaar en huurder. We geven zicht op aankomende innovaties, waarvan we binnen afzienbare tijd successen verwachten. Daarom presenteren we gezamenlijk tien trends die vanwege de coronacrisis in een stroomversnelling zijn gekomen

Dit is een hybride bijeenkomst. Voor 30 personen zijn er live plekken, anderen kunnen online meekijken!


Aanmelden via deze link


  • Case 1: Slimme gebouwen wil je slim beheren (NEVAP)

Bij De Alliantie zijn wij altijd bezig om de veiligheid, duurzaamheid en gezondheid van onze woningen te verbeteren. Maken wij graag gebruik van nieuwe technieken om inspecties uit te voeren, waarmee wij u als huurders zo weinig mogelijk belasten. Daarom is de Alliantie samen met een aantal andere corporaties en OCTO in de pilot “Woco van de Toekomst” gestapt. Hierin wordt onderzocht hoe er op slimme/moderne manier het vastgoedbezit in kaart gebracht kan worden volgens de NEN2767. Nu start een opzichter/inspecteur het werk met het buiten opnemen van de technische staat, straks raadpleegt deze eerst de computer om te zien waar de noodzaak voor inspectie en onderhoud hoog is. Dirk Huibers, OCTO en Jasper ’t Hart, de Alliantie, zullen 1 april hun opgedaan ervaring delen over de Woco van de Toekomst.

  • Case 2: Veilige gebouwen geven privacy (FHI Gebouw Automatisering)

Gebouwen raken meer en meer connected, maar daarmee ook meer en meer kwetsbaar. Kwam in het verleden een hacker door de voordeur, tegenwoordig komt hij via allerlei mogelijke manieren binnen. Een veilig gebouw vraagt aandacht, discipline en regie. Cyberveiligheid wordt niet alleen geboden door een enkele “secure” oplossing, maar is complexer. Zie de kansen van een connected omgeving, maar realiseer dat deze omgeving aandacht vraagt vanuit een cyberveiligheid perspectief. Niet alleen technisch, maar ook operationeel. Hoe? We nemen je mee in enkele praktijkvoorbeelden en een gestructureerde aanpak.
Spreker: Richard Vermeulen Cisco/Connect-D Digital Building Solutions

  • Case 3: Gebouwen leveren en bufferen energie (FME)

Gebouwen in de nabije toekomst wekken energie op, kunnen deze energie opslaan en werken samen met de omgeving. Hoe werken deze systemen en wat is de businesscase? In dit blok gaan we zowel in op grotere trends rondom gebouwgebonden energieopslag als een usecase vanuit een ondernemer.
Vincent Ruijter (Directeur iWell) laat zien hoe opslagsystemen ervoor zorgen dat optimaal gebruikt wordt gemaakt van energie.
Stefan Olsthoorn (Platformmanager Energy Storage NL) neemt ons mee in bredere ontwikkelingen rondom opslagsystemen in gebouwen en het energiesysteem.

Programma

14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Welkomswoord en toelichting hybride werkvorm
15.15 uur Case 1: Slimme gebouwen wil je slim beheren (informatieplot de Alliantie en Octo)
15.30 uur Hybride vragenspervuur: waar loop je tegenaan in de uitvoering (NEVAP)
15.45 uur Case 2: Veilige gebouwen geven privacy (informatieplot Cisco/Connect-D)
16.00 uur Hybride discussie: slim en veiligheid en privacy? Wat kan wel en wat kan niet? Wat speelt bij
jouw organisatie? Interactieve verdiepingssessie: wat betekent dit nu in corona en kantoorconcept
uitdagingen.
16.15 uur                                                                  10 min Pauze
16.25 uur Case 3: Gezonde gebouwen leveren energie (FME) Harm Welleweerd
16.40 uur Onverwachte hybride connecties: Hoe kan je verduurzamen, slimme gebouwen beheren en privacy
waarborgen?
17.00 uur Covidfree Netwerken & ontmoeten: Via een slimme werkvorm: Nieuwe connecties maken en
bekende relaties verder verdiepen. (voor de aanwezigen in de zaal)
18.00 uur Einde

Waarom wil je hierbij zijn?

  • Ga in gesprek en laat je inspireren op belangrijke thema’s als sensoring, cyberveiligheid, privacy en de energietransitie
  • Kom in aanraking met tal van cases over nieuwe technologische oplossingen voor de bouw en vastgoedmarkt
  • Beweeg je in een interessant netwerk van onder andere vastgoedpartijen en technologieleveranciers

Dit event is een samenwerking tussen FME, FHI Gebouw Automatisering en NEVAP en ook toegankelijk voor leden van Federatie Elektrotechniek (FEDET) en Energy Storage NL.


Aanmelden via deze link