Van hype naar hygiëne. Vastgoed slim, veilig en gezond, dat is de toekomstbestendige ondergrond.


De tijd van gadgets en pilots voorbij. We gaan van hype naar hygiëne. Iedereen doet het of wil het, maar welke waarde wordt er nu werkelijk mee gerealiseerd?
NEVAP, FME en FHI Gebouw Automatisering bundelen hun krachten tijdens dit bijzondere event. We brengen usecases die toepasbaar zijn en benefits leveren voor eigenaar en huurder. En we geven zicht op de aankomende innovaties, waarvan we binnen afzienbare tijd successen verwachten.
“Tja”, denk je wellicht, .”maak dat eens concreet… “. Dan doen we door cases te delen en visie op de toekomst te geven.

Building the future together
FME, FHI Gebouw Automatisering en NEVAP bundelen kennis en kunde. Want door samenwerking met partijen die een andere achtergrond hebben en de verschillen te gebruiken, ontstaan nieuwe inzichten. Daarom presenteren we gezamenlijk de 10 trends die de toekomst vandaag al werkelijkheid laten worden.

Aanmelden en informatie over het programma volgt….