Masterclass WKO installatiesInleiding

In 2023 moeten alle panden minimaal energielabel C hebben. Een veelgebruikt hulpmiddel hiervoor is de WKO installatie. De toepassing ervan blijkt echter veel vragen op te roepen. Daarom organiseren VGME,  Gebruikersplatform Bodemenergie en FHI de Masterclass WKO Installaties bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Tijdens deze sessie verzorgen Dick Westgeest van Gebruikersplatform Bodemenergie, Frank Cogels van L & A Real Estate Solutions, Jan Mimpen van het Rijksvastgoedbedrijf, Paul Gerats van Sweegers en de Bruijn en Ivo Booijink, beheerder van het kantoorpand Westraven de presentaties. Henk van Zoelen van Rijkswaterstaat zal optreden als dagvoorzitter. Op de locatie is een WKO installatie present, waardoor u werkelijk alles te weten kunt komen over deze installaties.

Frank Cogels zal in zijn presentatie ingaan op de werking van de WKO installatie, hoe werkt deze en waarom is deze zo zuinig? Dick Westgeest zal vervolgens meer vertellen over de optimale toepassing van WKO in vastgoed. Wat zijn de valkuilen waar de eindgebruiker tegen aan kan lopen en hoe zijn deze te voorkomen? En hoe kunt u als vastgoedmanager dan wel eindgebruiker een goede opdrachtgever zijn? Natuurlijk zal ook Rijkswaterstaat als eindgebruiker een toelichting geven op hun ervaringen met de WKO installatie. Na de presentaties zullen we een bezoek brengen aan de betreffende installatie.


Programma

15.00 uur  Inloop
15.30 uur  Welkomstwoord door de dagvoorzitter Henk van Zoelen van Rijkswaterstaat
15.40 uur  Belang van goed technisch beheer van WKO-installaties door Frank Cogels van L&A Real Estate Solutions
16.00 uur  Bodemenergie in het kader van verduurzaming van rijksgebouwen door Jan Mimpen van het Rijksvastgoedbedrijf
16.15 uur  Ervaringen bij beheer WKO-installatie in kantoorpand Westraven door Ivo Booijink, Rijkstwaterstaat en Jan Mimpen
16.40 uur  Pauze
17.10 uur  Verplichte verduurzaming kantoren en activiteiten van gebruikersplatform Bodemenergie door Dick Westgeest
17.25 uur  Bodemenergie en energielabel door Paul Gerats van Sweegers en de Bruijn
17.50 uur  Plenaire terugkoppeling en conclusies door dagvoorzitter Henk van Zoelen
18.00 uur  Rondleiding WKO-installatie en een hapje met een drankje


Aanmelden en kosten

Deelname is kosteloos voor de leden van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering en VGME. U kunt zich aanmelden via een mailtje aan Tugce Ozyurt.

Uiteraard zijn relaties van Brancheorganisatie Gebouw Automatisering en VGME ook van harte welkom, aanmelden kan dan ook via een mailtje aan Tugce Ozyurt. De bijdrage in de kosten voor relaties bedraagt €145,- exclusief BTW per persoon.

Presentaties
Frank Cogels, L&A Real Estate Solutions
Jan Mimpen, Rijksvastgoedbedrijf
Dick Westgeest, Gebruikersplatform Bodemenergie
Paul Gerats, Sweegers en de Bruijn