Bijeenkomst op dinsdag 12 oktober 2021 bij FHI in Leusden – Visie op zorggebouwen


In de zorg bestaan de normale uitdagingen voor nieuwbouw, vernieuwing, renovatie, beheer en onderhoud van de gebouwen. Daarnaast wil men de informatie van de gebruikers van het gebouw op een goede manier beschikbaar hebben voor het zorgproces. Hoe kunnen de actuele technische mogelijkheden ingezet worden, om de zorg te verbeteren?

De sprekers en voornamelijk de discussies hebben als doel om de bedrijven uit de keten te inspireren voor een continue verbetering met techniek, samenwerking en mogelijkheden.

Bij voorkeur is een mooie combinatie van facilitaire (beheer/onderhoud) en bouwproject (vernieuwing, nieuwbouw, renovatie) managers van ziekenhuizen en partijen uit de Gebouw Automatisering (adviesbureaus, integrators, installateurs, leveranciers van systemen en sensoren). Leden van NFU, NVTG en FHI Gebouw Automatisering zijn van harte welkom.

 

14.30 – 15.00 uur                   Ontvangst

15.00 – 15.45 uur                   VUMC, Henry Livestroo

Hoe kan je als vastgoed bedrijf snel en flexibel inspringen op de voortdurende veranderende vraag van de zorgprocessen terwijl aan de andere kant kostensturing en financiële voorspelbaarheid wordt gevraagd? Hoe kan digitalisering hierbij ondersteunen en wat vraagt dit aan gedrag in de keten? De spreker geeft zijn visie over samenwerking in de keten. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn onderhoudsgericht ontwerpen, BIM, samenwerkingsvormen en iteratief ontwikkelen.

De spreker geeft zijn visie, maar verwacht hierbij veel feedback.

16.15 – 17.00 uur                   Sweco, Peter Matlung en Johan Kats

Met de visie van de opdrachtgever als startpunt en onze overtuiging om ontwerpen te baseren op hun nut voor het gebruik en onderhoud van het gebouw. Wij noemen dit exploitatie gericht ontwerpen waarbij samenwerking met marktpartijen en opdrachtgever essentieel is. We zien dan ook steeds meer de behoefte ontstaan dat wij als adviseur verbinden en partijen helpen in het maken van keuzes.

De wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, welke tool(s) we hierbij gebruiken en wat dit dan kan betekenen in de gebruiksfase voor onze opdrachtgever zijn belangrijke succesfactoren waar een ieder haar bijdrage aan levert. Een tool die veel wordt toegepast om met elkaar efficiënt samen te werken is BIM. Hoe kom je tot een model dat ook zijn nut in de exploitatiefase geeft, wat betekent dit voor de samenwerking in de ontwerpfase, en welke voordelen geeft dit dan, wat zijn de valkuilen en hoe afhankelijk wordt je van een leverancier?

Dit zijn de onderwerpen waar we graag met u over in gesprek gaan en onze ervaringen en visie willen delen.