Bijeenkomst zorggebouwen


Het Radboudumc heeft onlangs het BREEAM excellent-certificaat ontvangen voor het ontwerp van haar nieuwbouw ‘gebouw S’. Daarin heeft het ontwerp bovendien de hoogste score behaald van alle ziekenhuizen in Nederland. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe de zorgsector actief bijdraagt aan een duurzamere samenleving. Met het doel om kennis en ervaring met elkaar te delen, organiseert de brancheorganisatie in samenwerking met NVTG, Deerns en het Radboudumc de tweede clusterbijeenkomst Zorggebouwen waarin de keuzes voor een slim gebouw en de reis daar naar toe toegelicht zullen worden. Overigens zal Prof. Dr. Harry van Goor een presentatie verzorgen waarin we samen richting de toekomst zullen kijken.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 april 2018 uur op het Radboudumc in Nijmegen. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van het programma.


Programma

14.30 – 15.00    Inloop

15.00 – 15.15     Opening      
Wietse Hut, bestuurslid branche Gebouw Automatisering en Frans Blom, Regiovoorzitter NVTG Zuid

15.15 – 15.45      Hoe maken we de toekomst? Keuzes met betrekking tot smart building
René Bleeker, directeur projectbureau Bouwzaken Radboud UMC

15.45 – 16.15      De ontdekkingstocht
Eric Mimmel, Manager PG Vastgoed & Infrastructuur Radboud UMC

16.15 – 16.30     Pauze

16.30 – 17.00    De toekomst vooruit
Prof. Dr. Harry van Goor, Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit

17.00 – 17.15    Vragenronde

17.15 – 18.00    Afsluiting + borrel

 

Presentatie René Bleeker en Eric Mimmel, Radboudumc