NCGA 2017


1 en 2 november 2017 Nationale Conferentie Gebouw Automatisering

De lustrumeditie van de Nationale Conferentie Gebouw Automatisering zal dit jaar gehouden worden bij Taets Art & Event Park in Amsterdam. Ook dit jaar omvat de conferentie weer twee dagen: woensdag 1 november en donderdag 2 november 2017. De inschrijving voor partners is geopend. Klik hier.

Taets Art & Event Park is gevestigd in wonderlijk mooie rijksmonumenten aan het Noordzeekanaal. De gebouwen van Taets maken deel uit van het industriële erfgoed op het Zaanse Hembrugterrein, een monumentaal industrieterrein daterend uit 1897. Het Hembrugterrein is een voormalige munitiefabriek (origineel staatsbedrijf artillerie-inrichting) middenin de Stelling van Amsterdam. Het gebied is 42,5 hectare groot en was in gebruik tussen 1897 en 2003. Er staan 125 industriële en deels monumentale gebouwen in een mysterieuze en bosrijke omgeving met bijzondere natuur- historische waarden.

Het Hembrugterrein maakt momenteel een herontwikkeling door om een internationale toplocatie voor de creatieve industrie te realiseren. Gezien die herontwikkeling is het terrein een uitermate geschikte locatie voor de conferentie

Afgelopen conferentie is de conclusie getrokken dat de processen strikter en eenvoudiger moeten en kunnen, dan kunnen we meer met complexer wordende technologie, in ‘leuke’ gebouwen die niet per se nieuw gebouwd hoeven te worden. De grote vraag is nu welke conclusie er dit jaar getrokken kan worden en wat is er gedaan met de conclusie van afgelopen jaar?

Het programma voor de eerste conferentiedag bestaat, net als bij beide eerdere edities, uit presentaties van deskundigen uit de vastgoedwereld die hun visie geven op het ‘waarom wel of waarom niet’ van gebouwautomatisering alsmede toekomstvisie op onze gebouwde omgeving. Sprekers komen uit de kringen van projectontwikkelaars, beleggers, vastgoedmanagement, energiebedrijven, architecten, gebouweigenaren, facilitair managers en dergelijke.

Op de tweede dag zullen ook adviesbureaus en technische gebouwbeheerders aan het woord komen, samen met technologen vertellen zij welke technologie er aan zit te komen en hoe die rendabel toepasbaar wordt. Op de tweede dag is ook aandacht voor het proces van realisatie van gebouwautomatiseringsprojecten en hoe de kwaliteit van dat proces geborgd wordt.

De brancheorganisatie vult het conferentieprogramma in, samen met de programma commissie bestaande uit aangesloten lidbedrijven, partnerorganisaties en andere belanghebbende stakeholders.

Voor meer informatie over de conferentie, klik hier.