Symposium Gebouwautomatisering i.s.m. TVVL


FHI+en+TVVL.png

Digitalisering maakt onze wereld steeds sneller en slimmer. Gebouwbeheersystemen (GBS) zijn essentieel voor een efficiënt en kostenbesparend beheer van onze gebouwen. Wat zijn de nieuwste trends en ontwikkelingen die op dit gebied spelen?

Tijdens het Symposium Gebouwautomatisering komende de nieuwste ideeën op het gebied van nieuwe architectuur en onderhoud aan de orde. Verder komen thema’s naar voren zoals de ontwikkeling van algoritmen voor betere prestaties van gebouwen, de bijdragen van GBS aan een gezond binnenklimaat en de inzet van geavanceerde data-analyse voor GBS. Experts uit het bedrijfsleven en onderzoekinstituten nemen ons mee en gaan de discussie met ons aan.

Programma

Het symposium start om 12.30 uur met een broodjesbuffet en eindigt rond 17.45 uur.

Deelnemersprijs

TVVL persoonlijk lid en medewerker bedrijfslid € 75,00
TVVL gepensioneerd lid € 35,00
FHI lid en FHI platformlid € 75,00
Student (op vertoon van collegekaart) € 35,00
Geen lid (van bovenstaande) € 125,00

Alle vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW.


Aanmelden via de website van TVVL


Programma van Symposium Gebouw Automatisering

Op dinsdag 11 februari:
12:30 – 13:30 Ontvangst met broodjes
13:30 – 13:40 Opening door dagvoorzitter
13:40 – 14:10 Nieuwe architectuur gebouwbeheersystemen nodig door Jan Kerdel
14:15 – 14:50 GBS in het onderhoud van technische installaties door Joep van der Velden
14:50 – 15:20 Betere algoritmen voor de prestatie van gebouwen door Arie Taal
15:20 – 15:40 Pauze
15:40 – 16:15 Gezond binnenklimaat en GBS door Atze Boerstra
16:15 – 16:50 Data-analyse inzetten in combinatie met GBS door Werner Vink
16:50 – 17:00 Afsluiting door de dagvoorzitter
17:00 – 17:45 Netwerken & borrel
 1. Van 13:40 tot 14:10

  Nieuwe architectuur gebouwbeheersystemen nodig door Jan Kerdel

  Het Internet of Things (onder andere voor sensornetwerken), Data-Analyse en ICT-veiligheid vereisen een nieuwe kijk op de opbouw (architectuur) van gebouwbeheersystemen. Wat zijn de do’s en don’ts. Hoe werkt dat uit in kleine-, middelgrote- en grote systemen? Waarom moet een GBS zelf ook onderdeel zijn van het prestatiecontract?

  Spreker

  Jan Kerdel (zelfstandig management- en eindklant consultant bij Kerdèl Consultancy en voorzitter TVVL Expertgroep GB)

 2. Van 14:15 tot 14:50

  GBS in het onderhoud van technische installaties door Joep van der Velden

  De meest waardevolle periode voor de gebruiker van een gebouw is ook de duurste. Gemiddeld is de exploitatie van een normaal gebouw zeker 3 x zo duur als de bouwfase. Slim ontwerpen (en niet beknibbelen) loont, maar daarna is met slim beheer een reductie tot 25% op de technische onderhoudskosten haalbaar. Hoe zet je dit op met een GBS en welke KPI’s zijn belangrijk om een rol te spelen in prestatiecontracten?

  Spreker

  Joep van der Velden (landelijk manager gebouwautomatisering bij Kropman en commissielid TVVL Expertgroep GB)

 3. Van 14:50 tot 15:20

  Betere algoritmen voor de prestatie van gebouwen door Arie Taal

  Tot heden ontbreekt een gestandaardiseerde geautomatiseerde fout detectie en diagnose methode die kan worden opgezet door de installatie- of meet- en regelontwerper. De ambitie van het in 2018 afgeronde onderzoeksproject Installaties2020 is om de standaard te zetten wat betreft de energiediagnose van installatiecomponenten en regelstrategieën.  In een promotieonderzoek is naast een generieke methode om symptomen vast te stellen, een generieke diagnose methode ontwikkeld waarmee de werking en controle van installaties geautomatiseerd wordt en het beheer zoveel mogelijk vereenvoudigd. De diagnose werkt zoals een installatie expert ook zou diagnosticeren op basis van Bayesiaanse kansrekening en kan gebruik maken van resultaten van velerlei symptoom detectie methoden.

  Spreker

  Arie Taal (docent De Haagse Hogeschool)

 4. Van 15:40 tot 16:15

  Gezond binnenklimaat en GBS door Atze Boerstra

  In de energietransitie van de kantorenmarkt ligt de nadruk op de energieprestatie, maar welke garanties zijn er dat het gebouw na oplevering ook goed genoeg scoort op de aspecten gezondheid, comfort en productiviteit? Sinds kort is daarvoor het PvE Gezonde Kantoren beschikbaar.

  Monitoring van de binnenmilieu kwaliteit (met name luchtkwaliteit) speelt hierbij een belangrijke rol. Er komen steeds betere en goedkopere sensoren op de markt waarmee CO2-, fijnstof- en VOS-concentratie gemeten worden. Tijdens deze lezing komen de volgende vragen aan bod: ‘hoe weet je of er aan de klasse B of A eisen uit het PvE wordt voldaan?’, ‘is continu meten zinvol?’, ‘wat betekent het PvE voor het GBS van de toekomst’, ‘wat werkt en wat niet?’ en ‘hoe maak je bruikbare informatie van sensordata?’.

  Spreker

  Atze Boerstra (feelgoodbuilding specialist, bba managing director, vice-president REHVA en commissielid TVVL Impuls)

 5. Van 16:15 tot 16:50

  Data-analyse inzetten in combinatie met GBS door Werner Vink

  Het nut van data in beheer en onderhoud is inmiddels onomstreden, alleen wordt daarop tijdens de bouwfase nog te vaak beknibbeld. Om deze reden is latere uitbreiding met een sensornetwerk vaak noodzakelijk. Hoe combineer je beide elementen zodat de gewenste hoge meerwaarde ontstaat? En hoe zorg je dat een installatietechnicus en data-analist elkaar begrijpen? Er wordt aandacht besteed aan verschillende marktoplossingen en de belangrijke kenmerken.

  Spreker

  Werner Vink (Engineer IoT en Data-analist bij Heroes en commissielid TVVL Expertgroep GB)