Van label C naar A, wat te doen?


Op dinsdag 18 september organiseert brancheorganisatie Gebouw Automatisering in samenwerking met VGME de Masterclass ‘Van label C naar label A’.  Deze middag gaan we dieper in op het onderwerp, een zeer recent topic met het oog op de veranderingen die er in de nabije toekomst plaats moeten gaan vinden.

Programma

14.30 – 15.00               
Inloop met koffie en thee

15.00 – 15.10
Welkomstwoord door de dagvoorzitter

15.10 – 16.10
Welke stappen zijn nodig voor een energiezuinig gebouw?
Wouter Wienk, Ambassadeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het verplichte energielabel C voor kantoren is een eerste stap naar een energieneutraal 2050. Een volgende stap is wellicht een label A verplichting, maar naast de energielabel verplichtingen is er meer wetgeving waaraan u moet voldoen, zoals de erkende maatregelenlijst. De kabinet ambities zijn hoog en er staat veel te gebeuren (aardgasvrij, aanscherpingen) om deze ambities waar te maken. Daarom is het van belang om de gebouwconditie, het gebouwgebruik en energieverbruik nu goed in kaart te brengen. Uiteindelijk moet uw kantoor toekomstbestendig worden, het energielabel is daarbij een eenvoudig hulpmiddel om de voortgang te checken.

16.10 – 16.30               
Pauze

16.30 – 17.30               
Van label C naar A; hoe pak ik dit aan voor mijn pand?        
Arnaud van Beek, Manager Energieadvies Unica Energy Solutions

Per 2023 is minimaal een energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen vanaf 100m2. Deze presentatie gaat in op deze wetgeving en welke consequenties dit heeft voor de diverse kantoorpanden. Naast de grotere marktfactoren zal worden gesproken over praktische maatregelen, waar praat je eigenlijk over? Kosten van maatregelen, de relatie tot langjarig onderhoud en eventuele andere duurzaamheidsdoelstellingen. Wanneer hoeft een gebouw ook niet te voldoen? Diverse voorbeelden zullen aan bod komen. Er is daarbij voldoende ruimte voor vragen en interactie.

17.30 – 18.00               
Vragenronde

18.00 – 19.00               
Netwerkborrel


Praktische informatie
Datum: dinsdag 18 september
Tijd:  14.30 – 19.00 uur
Locatie: Unica Rotterdam
Adres: Fairoaksbaan 200, 3045 AS Rotterdam

Aanmelden kan via een email naar t.ozyurt@fhi.nl.