Case: realisatie van Zone.college in Doetinchem, een slim onderwijsgebouw


BINX Smartility is nauw betrokken geweest bij het ontwerp en realisatie van een VMBO-locatie van de Zone.college school en met de daarbij behorende terreininrichting, bijgebouwen en gymzaal.

Door: Dimitri Reijerman

De bestaande locatie heeft plaatsgemaakt voor de nieuwbouw in Doetinchem,  dat in januari 2020 in gebruik is genomen, wordt omschreven als een lowtech gebouw met een hightech performance. Bij de bouw zijn circulaire materialen toegepast, terwijl er ook sprake is van een duurzame en circulaire energie dat een onderdeel is van een lokaal ecosysteem. Op het ronde dak staan drie units met lucht-water-warmtepompen. Naar gebouw automatisering kijkende is er vooral aandacht aan het ‘slimme klimaat’ gegeven.

Bijzonder is dat BINX Smartility voor vijftien jaar verantwoordelijk is voor het beheer- en onderhoud en voor het schoonmaakonderhoud plus een energieprestatie volumegarantie van tien jaar. Met de energieprestatiegarantie, wordt de ontworpen gebouwgebonden installaties beloofd en niet meer dan een bepaalde hoeveelheid energie verbruikt.

Slim gebouw

Bij de realisatie is BINX uitgegaan van het Smartility-principe, waarbij gebouwinstallaties het uitgangspunt vormen en vervolgens worden gekoppeld aan een geïntegreerd netwerk. Daarbij worden aanvullende technieken toegevoegd aan dat netwerk, zoals sensoren en API-integraties. In het pand zijn meer dan duizend sensoren geplaatst, onder andere door integratie in de armaturen.

Dankzij deze sensoren kan bijvoorbeeld worden gekeken of een ruimte kortgeleden is gebruikt, waardoor de schoonmaak efficiënter gedaan kan worden en er een beter rooster is te maken in overleg met de school. Ook kunnen de verlichtingsarmaturen elk afzonderlijk worden aangestuurd op basis van de weersituatie, de aanwezigheid en behoeftes van de gebruiker. Zo kan de verlichting tijdens een presentatie op een donkere stand worden afgesteld.

Alle datastromen worden getoond op een modulair dashboard. Zo worden de klimatologische prestaties van het gebouw inzichtelijk en op het dashboard is de status van storingen en meldingen te volgen, net als de bezettingsinformatie en het energieverbruik- en opwekking. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de gebruikerscategorieën vastgoedbeheerder, facilitair manager, leerlingen en docenten.

Ventilatie

Mede door de coronacrisis is er meer aandacht gekomen voor het goed ventileren van gebouwen, in het bijzonder schoolgebouwen. Volgens het RIVM is goede ventilatie niet alleen van belang voor een gezond binnenklimaat, maar helpt ventilatie ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken.

Vanaf het ontwerpvan het Zone.college was de Frisse school klasse B-richtlijn de prestatie van BINX Smartility en zijn partners. Vanuit het gekozen installatieconcept is deze klasse behaald. Om deze te blijven monitoren heeft BINX het pand op basis van algoritmes en actieve monitoring de ventilatiesystemen verreikt, zodat BINX Smartility haar onderhoud pro-actief kan inzetten. Zo mag volgens de norm voor dit gebouw de CO2-waarde mag niet hoger dan 900 PPM zijn. Per ruimte wordt inzicht gegeven en afhankelijk van de tijdsfactor zal deze niet overschreden worden doordat het klimatiseren tijdig aangestuurd wordt.