Marketing

Marketing

De missie van FHI ‘Business creatie voor leden’ komt sinds de oprichting van de vereniging in 1956, toen onder de naam Federatie Het Instrument, sterk tot uiting in de collectieve marketingactiviteiten. De gezamenlijke aanpak kenmerkt de marketingactiviteiten, zoals beurzen, evenementen en netwerkbijeenkomsten die voor en door de leden worden georganiseerd. Deze activiteiten bevatten een sterk thematisch én technologische karakter.

De Werkgroep Marketing definieert en implementeert marketingactiviteiten voor de leden van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering. De werkgroep stelt daartoe jaarplannen op en stelt de formats en kaders vast voor de verschillende activiteiten.

De Werkgroep Marketing monitort de relevante marketing activiteiten die in Nederland door derden worden georganiseerd en weegt of en in hoeverre die voor de leden van belang zijn. Tevens analyseert de werkgroep of samenwerking mogelijk dan wel gewenst is. De werkgroep kan in dit kader strategie ontwikkelen en in overleg en samenwerking met het bestuur en het bureau implementeren.

Events en bijeenkomsten

De FHI-branches realiseren een groeiend aantal thematische en technische events, waarin groepen leden hun technologie presenteren aan geselecteerde marktpartijen. De events zijn vaak eendaagse evenementen waarbij kennisdeling door lezingen én contact met leveranciers via de stands belangrijke onderdelen zijn. De focus ligt zeer sterk op neutrale kennisoverdracht voor goede bijeenkomsten met klanten en andere stakeholders.

Als lid van FHI en de Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering profiteert uw bedrijf op gebied van collectieve marketing onder andere van:

  • Deelname aan de jaarlijkse conferentie Digitaal Gebouw van de Toekomst de vakbeurs World of Technology & Science, E&A Beurs, events en congressen
  • Deelname aan netwerkgroepen, cluster en platforms. In de netwerkgroepen, clusters en platforms ontmoeten lidbedrijven elkaar, steeds onder één of meer gemeenschappelijke noemers. Elke groep, cluster of platform is gerelateerd aan één van de vijf branches.
  • Webinars
  • Online kennisweken
  • Eindgebruikersbijeenkomsten
  • Deelname aan events en bijeenkomsten van partnerverenigingen
  • FHI.nl

Leden die als exposant deelnemen aan de vakbeurzen en events krijgen een aanzienlijke korting.

Tevens worden door de overige branches jaarlijks diverse events over aansprekende onderwerpen georganiseerd.

Netwerkbijeenkomsten

De netwerkbijeenkomsten binnen FHI variëren in vorm en groepssamenstelling. De jaarlijkse managementsessies met bekende sprekers is voor alle leden van de branches toegankelijk. Tegelijkertijd worden heel gerichte netwerkbijeenkomsten georganiseerd, die bijvoorbeeld een inkijkje bij een klant bieden of gekoppeld zijn aan een thema in een specifiek segment.

Beurzen

FHI organiseert ieder jaar een vakbeurs, in de even jaren is het de beurs World of Technology & Science (voorheen HET Instrument) en in de oneven jaren de beurs Electronics & Automation. Beide beurzen vinden centraal in Nederland plaats in de Jaarbeurs Utrecht.

World of Technology & Science vindt zijn oorsprong uit de beurs HET Instrument en de beurs Industrial Automation & Drives. In 2012 is door de samenwerking tussen de brancheverenigingen FHI en FEDA een vernieuwingsslag voor de technologische en wetenschappelijke beurs gestart. Deze beurs brengt de werelden van Industriële Automatisering, Laboratorium Technologie, Aandrijftechniek en Industriële Elektronica voor vier dagen samen. De beursdagen staan vol van informatie-uitwisseling via het boeiende conferentieprogramma, de technologische stands, interactieve beursprojecten, hightech paviljoens en innovatieve ontwikkelingen. De eerste editie was een groot succes en zal in de komende even jaren worden voortgezet.

Meer informatie over deze beurs is te vinden op www.wots.nl

Electronics & Automation is een beurs met een specialistisch karakter door de focus op Industriële Electronica. Alle facetten binnen de elektronica worden belicht; van het ontwerpen op component-niveau, hardware samenstelling, software programmering, productieapparatuur tot aan het testen en meten. In drie dagen worden kennis en kunde gedeeld, via de live-productielijn, het brede aanbod aan stands, de actuele seminars en tech-gadgets.

Voor meer informatie, zie www.eabeurs.nl

Vanwege het hoge financiële risico en om de gezamenlijke belangen optimaal te kunnen behartigen zijn de beursactiviteiten financieel en organisatorisch geconsolideerd in de federatie. De beide vakbeurzen World of Technology & Science (HET Instrument) en Electronics & Automation, worden volledig voor rekening en risico van FHI georganiseerd.