Werkgroepen FHI Gebouw Automatisering

Werkgroepen FHI Gebouw Automatisering Door: FHI federatie van technologiebranches

Bij de branche Gebouw Automatisering zijn onderstaande werkgroepen actief:

Door te klikken op een werkgroep vindt u informatie over de specifieke  werkgroep, de activiteiten van de werkgroep, doelstelling en kaders, maar ook de vergaderdata en bijbehorende agenda's. Leden kunnen aan het bureau vragen stellen over de agenda, ontwikkelingen, onderwerpen voor de agenda en andere relevante zaken.
Tevens kunt u op deze pagina bekijken welke leden een bijdrage leveren aan de werkgroep.

Werkgroep Marketing
De Werkgroep Marketing definieert en implementeert marketingactiviteiten voor de leden van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering. De werkgroep stelt daartoe jaarplannen op en stelt de formats en kaders vast voor de verschillende activiteiten.

Meer informatie over de werkgroep Marketing vindt u op de webpagina van de werkgroep.

Werkgroep technologische Innovatie
Het is de taak van de werkgroep Technologische Innovatie om de markt te monitoren, ontwikkelingen in de werkgroep te bespreken en relevante ontwikkelingen aan het bestuur te presenteren. Het bestuur bepaald in overleg welke nieuwe ontwikkelingen verder uitgewerkt dienen te worden voor de leden.

Meer informatie over de werkgroep Technologische Innovatie vindt u op de webpagina van de werkgroep.

Werkgroep Commissioning

De werkgroep commissioning streeft naar kwaliteitsverbetering in de keten, onder andere door zelf voor het vakgebied instrumenten (w.o. commissionings-plannen) te ontwikkelen.

Tevens formuleert de werkgroep branchestandpunten ten behoeve van branche-overschrijdende voorschriften in het domein van het borgen van realisatieprocessen van gebouw automatiserings- projecten gericht op de opdrachtgever. Waardoor de gebruiker krijgt wat beloofd is en waar voor betaald wordt.

Meer informatie over de werkgroep Commissioning vindt u op de webpagina van de werkgroep.

Deelname aan de werkgroepen van FHI Gebouw Automatisering is voorbehouden aan leden van de brancheorganisatie.