WG Onderwijs

De werkgroep onderwijs heeft o.a. als speerpunt het creëeren van meer bekendheid voor het vakgebied gebouw automatisering. Hoewel er veel onderwijsinstellingen zich bezig houden met techniek, richten studenten zich niet voldoende op de gebouwde omgeving. Het is goed om scholieren al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor techniek. Wanneer de keuze voor een opleiding in het voortgezet onderwijs moet worden gemaakt zullen leerlingen eerder kiezen voor een opleiding in de techniek.

Alhoewel er enkele mooie initiatieven zijn om techniek in het onderwijs te stimuleren, is er behoefte aan een structuele lange en korte termijn visie. De werkgroep onderwijs onderzoekt hoe de brancheorganisatie gebouw automatisering kan bijdragen aan het enthousiasmeren van leerlingen voor techniek in het basisonderwijs. Ook wordt er gewerkt aan samenwerking met onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs. De werkgroep onderwijs inventariseerd welke opleidingen aangeboden worden en waar de mogelijkheden voor samenwerking liggen.

Zo is er al een samenwerking met technisch opleidingsinstituut TVVL. Samen met TVVL heeft de brancheorganisatie de opleiding systeem architect ontwikkelt. Momenteel wordt er gewerkt aan een tweede opleiding zodat er een compleet traject ontstaat.

Onderstaande leden zetten zich in voor de werkgroep marketing:

Wilt u een bepaald onderwerp m.b.t. onderwijs bij de werkgroep onder de aandacht brengen? Neem dan contact op via martin.hof@fhi.nl of per telefoon: 033 465 75 07