Speerpunt: cyber security


De boodschap vanuit FHI over het speerpunt cyber security is dat overheden, consumenten en industriële eindgebruikers deskundige keuzes dienen te maken voor safety & security in onze maatschappij. Hiervoor is technologie, deskundigheid en samenwerking nodig.

Binnen de leden van FHI is er deskundigheid op het vlak van chips, technische systemen, communicatietechnologie, industriële processen, integratie, cyber security en toepassingen in diverse technische en industriële sectoren.

Activiteiten

Contactpersoon voor dit speerpunt:

Paul Petersen
Directeur FHI
Telefoon: 033 465 75 07
E-mail: p.petersen@fhi.nl

FHI-leden bieden enabling technology en in de events wordt een neutrale kennisoverdracht benadrukt. Deze deskundigheid is met name nuttig voor toepassers van Operational Technology in de industrie, zorg en laboratoria.

Vanaf 2020 worden expertgroepen georganiseerd om professionals bijeen te laten komen die een koppeling kunnen maken tussen praktische technologie en beleid.

FHI evenementen

Op 13 of 15 oktober vindt de eerste cybersecurity-bijeenkomst plaats. Hoe kan cybersecurity zo goed mogelijk verzekerd worden? In deze interactiebijeenkomst gaan we nadenken over de gewenste aanpak in de industrie en in te zoomen op specifieke casussen. Meer informatie of kosteloos aanmelden? Zie dan deze pagina.

Op 16 of 19 november vindt vervolgens de data science bijeenkomst. Hoe kan data science praktisch en effectief worden ingezet? Experts gaan gedurende deze bijeenkomst met betrokken in gesprek over de inzet van data science in industrie, laboratoria, zorg en gebouwde omgeving. Meer informatie of kosteloos aanmelden? Zie dan deze pagina.

Resultaten

Concrete informatie voor circa 2.000 professionals per jaar, zodat er een betere samenwerking in de keten wordt gerealiseerd. De events en bijeenkomsten dragen daardoor ook bij aan een groter bewustzijn en meer aandacht voor dit thema.

Gerelateerde content