Speerpunt: cyber security


De boodschap vanuit FHI over het speerpunt cyber security is dat overheden, consumenten en industriële eindgebruikers deskundige keuzes dienen te maken voor safety & security in onze maatschappij. Hiervoor is technologie, deskundigheid en samenwerking nodig.

Binnen de leden van FHI is er deskundigheid op het vlak van chips, technische systemen, communicatietechnologie, industriële processen, integratie, cyber security en toepassingen in diverse technische en industriële sectoren.

Activiteiten

Contactpersoon voor dit speerpunt:

Paul Petersen
Directeur FHI
Telefoon: 033 465 75 07
E-mail: p.petersen@fhi.nl

FHI-leden bieden enabling technology en in de events wordt een neutrale kennisoverdracht benadrukt. Deze deskundigheid is met name nuttig voor toepassers van Operational Technology in de industrie, zorg en laboratoria.

Vanaf 2020 worden expertgroepen georganiseerd om professionals bijeen te laten komen die een koppeling kunnen maken tussen praktische technologie en beleid.

Resultaten

Concrete informatie voor circa 2.000 professionals per jaar, zodat er een betere samenwerking in de keten wordt gerealiseerd. De events en bijeenkomsten dragen daardoor ook bij aan een groter bewustzijn en meer aandacht voor dit thema.

Gerelateerde content