Standaard Service Overeenkomst

De Standaard Service Overeenkomst is tot stand gekomen op basis van een samenwerking tussen de FHI branche Medische Technologie, de WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen) en NEVI Zorg (inkopers in de gezondheidszorg). In de standaard serviceovereenkomst zijn ondermeer afspraken vastgelegd met betrekking tot periodiek en correctief onderhoud, kalibratie c.q. validatie, storingsmelding, responstijden, aansprakelijkheid, duur van de overeenkomst etc etc. Verder zijn er een aantal nieuwe bepalingen over software en remote diagnostics opgenomen.

De standaard Serviceovereenkomst bestaat uit een basisdocument waarin de voorwaarden staan omschreven. Nadere afspraken c.q. afwijkingen kunnen worden vastgelegd in het bijbehorende invuldocument. Dit document kunt u als lid van FHI downloaden via Windex Extranet.