Modelovereenkomsten en algemene voorwaarden

FHI heeft voor haar leden verschillende modelovereenkomsten opgesteld. Zo spelen de FHI-branche algemene voorwaarden een belangrijke rol bij verkoop en levering van producten en diensten door technologiebedrijven aan hun klanten. Bij de modellen is aansluiting gezocht bij de dagelijkse praktijk van zakendoen binnen de technologiebranches.

Beschikbare modelovereenkomsten: