Grote belangstelling bijeenkomst Smartbuilding 18 april 2018 NVTG en FHI, bij Radboud UMC te Nijmegen


Less bricks, more bytes, different behaviour

Op woensdag 18 april waren we te gast in het Radboudumc voor de tweede clusterbijeenkomst Zorggebouwen. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door de brancheorganisatie FHI in samenwerking met NVTG, Deerns en het Radboudumc, vertelden ir. René Bleeker (Directeur projectbureau Bouwzaken, Radboudumc), ir. Eric Mimmel (Manager PG Vastgoed & Infrastructuur, Radboudumc) en prof. dr. Harry van Goor (Faculteit der Medische Wetenschappen, Radboud Universiteit) over de toekomstvisie van het Radboud. De timing is perfect te noemen aangezien Radboudumc net het BREEAM excellent-certificaat heeft ontvangen voor het ontwerp van het nog te bouwen ziekenhuis ‘Gebouw S’. Radboudumc kreeg het certificaat niet zomaar, maar met de hoogste score ooit behaald door een Nederlands ziekenhuis.

Radboudumc heeft haar visie voor smartbuildings vastgelegd in een concrete business case voor 2030. Door in te zoomen op ‘less bricks, more bytes, different behaviour’ hoopt Radboudumc een flinke efficiëntieslag te kunnen maken waarbij het met minder vloeroppervlak méér zorg verleent. Dit komt bijvoorbeeld terug in de doelstelling om het aantal beschikbare bedden met ongeveer een derde terug te brengen naar iets meer dan 600. Door de bezetting op te krikken van 69 procent in 2015 naar 85 procent in 2030 blijft het ziekenhuis alle ruimte bieden aan patiënten.

Voor Radboudumc is een smart building een platform waarop voortdurend verder gebouwd kan worden. Het is geen statisch voorwerp, maar een gebouw dat een steeds verder op elkaar ingespeeld samenspel van mens en technologie mogelijk maakt. Denk hierbij aan toepassingen als smart wayfinding, robotisering en het toepassen van slimme, virtuele assistenten. Door steeds efficiënter (en daarmee ook duurzamer) te werken, wordt niet alleen de zorg voor patiënten beter, maar levert het financieel gezonder ziekenhuis op.
Al met al een inspirerende visie met een leerzaam kijkje in de keuken bij Radboudumc. Veel stof tot nadenken en meer dan genoeg om over te sparren tot de volgende clusterbijeenkomst.
Bron: www.nvtg.nl