Medische technologie


11 nieuwsitems

Nieuws
Het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH) is ontstaan ten tijde van de Covid-19 crisis om te voorzien in de aanvullende behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen voor de zorg ten gevolge...
Nieuws
ENDOSCOPIE 2.0 -De OK van de toekomst?-Iedereen op de endoscopische OK weet dat data opslag en het editen van data een uitdaging vormen van grote proportie. Niets zo vervelend als...
Nieuws
Het Ministerie van VWS heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht: het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’ (LCH). Het Consortium heeft...
Nieuws
Leden van de FHI-branche Medische Technologie werken in de coronacrisis nauw samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere overheidsinstanties. Doel is om de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen...
Nieuws
De recente ontwikkelingen in de coronacrisis zorgen voor een toenemende behoefte aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van patiënten. De ontstane situatie is volgens het ministerie van VWS nijpend en kan...
Nieuws
De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Hierbij informeren wij u over enkele zaken die relevant zijn voor de medische hulpmiddelen/technologie markt en derhalve mogelijk voor uw bedrijf....
Nieuws
De wens van een aantal ziekenhuiskoepels dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) aan fabrikanten van medische hulpmiddelen een meldplicht oplegt, is onhaalbaar. Dat zegt Luc Knaven, directeur FHI Medische...
Nieuws
FHI, de Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie en HartslagNu hebben een belangrijke stap gezet om de beschikbaarheid en inzet van AED’s in heel Nederland via het landelijk oproepsysteem structureel te...
Nieuws
FHI, de Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie uit haar zorgen over de invoering van de nieuwe Medical Device Regulation (MDR). In mei 2017 is deze nieuwe verordening in werking getreden....
Nieuws
Hoewel zorgverzekeraars grip hebben gekregen op de stijgende zorgkosten, dreigen nieuwe maar duurdere producten niet meer bij de patiënt terecht te komen. Dat zegt Luc Knaven, directeur van FHI Medische...
Nieuws
Branche onderschrijft de uitkomsten van NZa Monitor Hulpmiddelenzorg Meer dan 2,2 miljoen mensen in Nederland gebruiken een medisch hulpmiddel om de belemmeringen die zij ondervinden van een lichamelijke beperking zo...