Medische technologie


15 nieuwsitems

Nieuws
Branche onderschrijft de uitkomsten van NZa Monitor Hulpmiddelenzorg Meer dan 2,2 miljoen mensen in Nederland gebruiken een medisch hulpmiddel om de belemmeringen die zij ondervinden van een lichamelijke beperking zo...
Nieuws
Samenwerking in de waardeketen is in alle branches van FHI een belangrijk uitgangspunt. Het begrip ‘dozen schuiven’ past niet bij technologie. Waarmaken van dit uitgangspunt betekent acceptatie van complexiteit in...
Nieuws
Op donderdag 2 juni 2016 hebben verschillende beroeps- en brancheorganisaties, waaronder FHI en Zorgverzekeraars Nederland, een convenant ondertekend waarmee de onafhankelijke Geschilleninstantie is gevormd. Daarna is het convenant door de...
Nieuws
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) start vanaf september 2016 met inspectiebezoeken gericht op Post Market Surveillance (PMS).Veldpartijen zijn hierover tijdens een invitational conference door de inspectie geïnformeerd. De inspecties...
Nieuws
In 2014 hebben zorginstellingen de nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2014) in gebruik genomen. Verschillende onderdelen uit deze AIVG stuitte bij fabrikanten en leveranciers op grote bezwaren.  Vanuit FHI is...
Nieuws
Op 17 juni 2016 heeft het Algemeen Overleg Pakketbeheer 2017 plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is de Minister door vele politieke partijen kritisch bevraagd over keuzevrijheid en preferentiebeleid op hulpmiddelen. Dit...
Nieuws
* Bron Financieel Dagblad 30-08-2016 Onduidelijkheid over btw-tarieven voor medische hulpmiddelen leidt tot oneerlijke concurrentie op de markt. Dat stellen de FHI, de Nederlandse brancheorganisatie voor medische technologie, en Nefemed,...
Nieuws
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de verplichting tot openbaarmaking van interacties in het Transparantieregister Zorg uitgebreid. Als gevolg van deze aanpassing moeten alle dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten met alle...
Nieuws
De inspectie houdt toezicht op naleving van de wetgeving met betrekking tot medische hulpmiddelen, waaronder ook het klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen. Vanuit haar toezichthoudende taken heeft de inspectie gemerkt...
Nieuws
* Bron ICT Health 21 september Een persoonsgerichte aanpak, ofwel maatwerk, in de gezondheidszorg. Het betaalbaar houden van de zorg. Het voorkomen dat mensen ziek worden door veranderingen in de...
Nieuws
Op 1 november is de de meldmaand vervalste medische hulpmiddelen van start gegaan.Het gebruik van vervalste medische hulpmiddelen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, aangezien er bij deze producten geen waarborg...
Nieuws
Als iemand een hartstilstand krijgt, helpt een AED bij de eerste hulp. Het hartritme is meestal niet geheel gestopt na een hartstilstand, maar de bewegingen van het hart zijn onmachtig...
Nieuws
FHI heeft deelgenomen aan de veldverkenning ‘nieuwe, dure technologie in het ziekenhuis’ van het Ministerie van VWS. Het doel van de verkenning was om een beter beeld te krijgen van...
Nieuws
Binnenkort wordt de nieuwe Europese wetgeving (MDR – Medical Device Regulation) voor Medische Hulpmiddelen van kracht.De impact van de nieuwe MDR is groot! Naast verschillende verzwaringen, onder andere op het...
Nieuws
Inwerkingtreding Beleidsregels gunstbetoon per 1 januari 2018 Vanaf 1 januari 2018 geldt naast de GMH Code ook wetgeving voor gunstbetoon voor medische hulpmiddelen. Per die datum treden het nieuwe art....