Speerpunt: onderwijs en arbeidsmarkt

Doelstelling

De kracht van Nederland ligt in kennis en innovatie. Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes. Er is meer aandacht gekomen voor technologieonderwijs. De praktijk leert echter dat de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel nog steeds niet toereikend is. De ontwikkelingen gaan razendsnel terwijl de vergrijzing doorzet. De aanwas van jonge professionals is meer dan ooit cruciaal.

Mede om voorbereid te zijn op banen/beroepen die er nu nog niet zijn, dient de aandacht en ruimte voor invulling van ‘een leven lang leren’ nog te worden vergroot. Meer ruimte voor en bereidheid tot structurele samenwerking tussen scholen, bedrijven en private organisaties die zich toeleggen op specialistisch onderwijs is wenselijk.

Innovatie wordt (ook) van onderaf opgebouwd. Goed onderwijs is hierbij erg belangrijk, maar er is een tekort aan innovatieve leerkrachten.

Activiteiten

Contactpersoon voor dit speerpunt:

Andreas Meijer
Adjunct directeur FHI
Telefoon: 033 465 75 07
E-mail: a.meijer@fhi.nl

Resultaten

De Subsidieregeling Praktijkleren (BBL) is een goed voorbeeld van hoe de samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs gestimuleerd kan worden en dient behouden te worden. Werkend leren versterkt de kennisinfrastructuur en veel – ook kleine – technologiebedrijven onderkennen nut en noodzaak van intern opleiden.

De Staatsecretaris EZK steunt het voorstel voor wetgeving (Wet Bevordering Technisch Onderwijs – WBTO) van Eppo Bruins “voor het beschikbaar stellen van technisch onderwijspersoneel. Het is zeer waardevol om vakmensen vanuit de praktijk in te zetten in het onderwijs, om onze nieuwe gouden handen van Nederland op te leiden. Bij bedrijven is hiertoe grote bereidheid en wordt er gezocht naar mogelijkheden om personeel uit te lenen. Met een fiscale aftrek kan het technische bedrijfsleven verder verleid worden om personeel in te zetten in het techniekonderwijs”.

Gerelateerde content