Speerpunt: duurzaamheid

Doelstelling
De boodschap vanuit FHI is dat technologie ingezet moet worden om duurzaamheid in diverse bedrijfstakken (industrie, zorg en gebouwen) te verbeteren. Daarvoor is samenwerking en deskundigheid met diverse stakeholders gewenst. Er wordt nadruk gelegd op de energietransitie, het klimaatakkoord en het (her)gebruik van grondstoffen.

Activiteiten

Contactpersoon voor dit speerpunt:

Paul Petersen
Directeur FHI
Telefoon: 033 465 75 07
E-mail: p.petersen@fhi.nl

FHI-leden bieden enabling technology. Bij zowel de beurzen als in de events wordt de neutrale kennisoverdracht benadrukt. Deze deskundigheid is met name nuttig voor toepassers van Operational Technology in de industrie, zorg, gebouwen en laboratoria.

Vanaf 2020 worden expert groepen georganiseerd om professionals bijeen te laten komen die een koppeling kunnen maken tussen praktische technologie en beleid.

Resultaten
Concrete informatie voor circa 10.000 professionals per jaar, zodat er een betere samenwerking in de keten wordt gerealiseerd. De events en bijeenkomsten dragen daardoor ook bij aan een groter bewustzijn en meer aandacht voor duurzaamheid.

Gerelateerde content

Dossier waterstof:

Dossier duurzaamheid:

Content voor partners: