Speerpunt: innovatie in de industrie

Doelstelling
De boodschap vanuit FHI is dat innovaties / technologie ingezet moeten worden, om maatschappelijke doelen te bereiken in een moderne industrie.

Hierbij wordt nadruk gelegd op de actuele concurrentiekracht, gezonde bedrijfstakken, veiligheid en een level playing field (conform Europese en wereldwijde normen, wetten en regels).

Thema’s die daardoor aandacht krijgen zijn: modernisering van de industrie, Artificial Intelligence, IoT, Big Data, Robotisering, Smart Industry, Industrie 4.0, nanotechnologie, etcetera.

Extra thema’s voor een gezonde context van de industrie zijn handhaving, cyber security en een evenwichtige samenwerking in de bedrijfsketens.

Activiteiten

Contactpersoon voor dit speerpunt:

Paul Petersen
Directeur FHI
Telefoon: 033 465 75 07
E-mail: p.petersen@fhi.nl

FHI-leden bieden enabling technology. Bij zowel de beurzen als in de events wordt de neutrale kennisoverdracht benadrukt. Deze deskundigheid is met name nuttig voor toepassers van Operational Technology in de industrie, zorg, gebouwen en laboratoria.

Vanaf 2020 worden expert groepen georganiseerd om professionals bijeen te laten komen die een koppeling kunnen maken tussen praktische technologie en beleid.

Resultaten
Concrete informatie voor circa 15.000 professionals per jaar, zodat er een betere samenwerking in de keten wordt gerealiseerd. De events en bijeenkomsten dragen daardoor ook bij aan een groter bewustzijn en meer aandacht voor innovaties.

Gerelateerde content

Overheidsregelingen